Powerges - Tablet

Uw uitdagingen:

·         Hoe bezorgt u uw technici op elk ogenblik van de dag werkplanningen en technische informatie?

·         Hoe kunt u van de aanwezigheid van uw technicus bij uw klant gebruikmaken om de beschrijving van de installatie op uw centraal systeem te updaten?

·         Hoe vult u de onderhoudsattesten en wettelijke documenten in en hoe laat u ze ondertekenen?

·         Hoe voert u dit uit ZONDER papier, ZONDER dezelfde gegevens telkens opnieuw in te voeren, ZONDER vertraging?

 

Onze oplossing:

Met Powerges haalt u een beheersysteem in huis dat op maat werd gemaakt voor de verwarming en koelingsector, specifiek aangepast aan de noden van deze sectoren en in staat om alle technische details van installaties op te slaan en de nodige attesten en officiële documenten te produceren.

Automatische gegevensuitwisseling - binnen één minuut - tussen uw technici en uw centraal systeem.

·         Lijst van de te bezoeken plaatsen

·         Technische gegevens van elke plaats

 

De technicus die bij uw klant werkt, raadpleegt uw gegevens en voert zelf onderhoudsinformatie in.

·         Gegevens van de klant en zijn installatie updaten

·         Het onderhoudsattest opstellen

·         Handtekening van de klant, foto’s van de installatie …

 

De informatie wordt automatisch aan het centraal systeem toegevoegd en de gegevens van uw POWERGES-toepassing worden geüpdatet.

·         Onderhoudsattesten en attesten 6% btw worden in uw centraal systeem bewaard

·         De documenten worden in de klantenfiche geklasseerd

·         Update van de installatiefiches in het centraal systeem

 

Onze tools:

·         Tablet, 9.7  inch, Android 5.0.2, 4G, WiFi, GPS

·         Gegevensuitwisseling tussen uw centraal computersysteem en uw mobiele teams via Dropbox en Dropsync

·         App op de tablet met technische fiches en attesten volgens het Powerges-model.

·         Printen en archiveren van de documenten die naar uw centraal systeem zijn gestuurd.

 

Uw voordelen:

 

·         Minder kilometers: uw technici hoeven niet meer telkens naar kantoor te komen!

·         Het werk verloopt sneller: dagelijks factureerbare tijdwinst bij uw klanten.

·         Geen vervelend administratief werk meer om:

o   te sorteren

o   te klasseren

o   manueel gegevens in uw database in te voeren

·         De attesten kunnen nog de dag zelf naar uw klant verstuurd worden.

·         Onmiddellijke facturatie van alle uitgevoerde werken.

·         Uw database is altijd up-to-date.

·         Uw commerciële gegevens zijn beveiligd.

 

Contacteer ons voor meer informatie of een demo